Καθηγητής Νικόλαος Δ. Κλούρας

Γενική Χημεία

Στον σύνδεσμο "Διαλέξεις" αναρτώνται οι διαφάνειες των διαλέξεων, με εξαίρεση τις διαφάνειες των φροντιστηριακών μαθημάτων που αναφέρονται στην επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων.

Οι διαφάνειες αποτελούν μια περίληψη διδαχθείσας ενότητας και σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ύλη που πρέπει να μελετήσει και να γνωρίζει ο φοιτητής. Γι' αυτό συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση όλων των διαλέξεων, κάποιες από τις οποίες συνοδεύονται με επίδειξη σχετικών πειραμάτων, όταν το επιτέπουν οι συνθήκες.

Ως κύριο βοήθημα, πέραν των άλλων προτεινόμενων συγγραμμάτων, χρησιμοποιείται στις διαλέξεις και στις διαφάνειες το κλασικό σύγγραμμα των Ebbing & Gammon "Σύγχρονη Γενική και Ανόργανη Χημεία"